Onvolwassen


(over zelfkennis gesproken)

Deze hoort dan ook bij.

Beetje zelfkennis heb ik wel. Ik wil graag dat mensen me serieus nemen, dat mensen me respecteren. Ik heb zelfs het idee dat ik dat waard ben. En, dat mensen het aan me verplicht zijn om me als individu te respecteren. 

Als ik dat nou ook doe, het standpunt huldig, 'doe een ander niet aan wat je zelf niet  wil ondergaan', maar nee hoor, ik kan me daar blunderen zeg, niet te kort!

Dan komen meer dingen, ik zou uitkijken met internetten,  het gaat bij ons met de telefoon dus inloggen en dubbeltje en de telefoontikken. Uit ervaring weet ik dat het behoorlijk kan oplopen. (Dus internet ik wel eens véél langer dan afspraak)

En ik heb daar  voor op mijn falie gehad. De afspraken zijn teruggebracht naar waar het begon. Ik hou me maar een tijdje rustig. Even wat volwassener worden.

Pe(u)ter ©2001


Terug