Radio Romantica


Radio Romantica

In een ver verleden alweer, toen YORIN nog ‘gewoon’VERONICA heette en deze omroepvereniging deel uitmaakte van het publieke omroepbestel. Werd er op de zondagavond (door deze omroep) het programma Radio Romantica uitgezonden.

Gemaakt door een team onder aanvoering van seksuoloog Maria Schopman en de helaas te vroeg overleden Alfred Lagarde.

Radio Romantica mocht zich verheugen in een grote schare luisteraars om reden, dat de makers van het programma niet schroomden om onderwerpen aan de orde te brengen die voor veel mensen bijna onbespreekbaar waren. En niet in de laatste plaats, door het ‘beestje’ (onderwerp) gewoon bij naam te noemen.

Voor veel mensen is het een bevrijding geweest, te merken dat de onderwerpen die werden behandeld, ook voor anderen (met soortgelijke gevoelens) vaak (soortgelijke) problemen opleverde. Veel mensen hebben aan dat programma een enorme berg steun gehad. En voor anderen is het misschien wel een reden geweest om toch iets anders over onderwerpen te gaan denken die in het programma aan de orde waren gekomen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen varieerden van homoseksualiteit tot aan abortus, travestie tot aan zware onderwerpen zoals incest, misbruik en alles wat daar tussen in zit.

Tot twee maal toe is er het onderwerp luierfetisjisme aan de orde geweest. Over de benadering van het onderwerp kan ik héél kort zijn. (Ik heb geluidsopnames gehoord en beluisterd van deze uitzendingen) gewoon zonder veel poespas, het verschijnsel fetisjisme aan en onder de aandacht  brengen en!, op een nette manier. Zonder sensatie, zonder toestanden, die het allemaal naar het belachelijke trokken.

Wat meteen opviel aan die twee uitzendingen is, dat de mensen die aan het woord kwamen, vreselijke moeite hadden om (goed) te verwoorden wat de gevoelens hierbij zijn. Schaamte, angst voor afkeer, waren (en zijn nog steeds) voor veel mensen een hele hoge drempel om dit onderwerp binnen hun kennissenkring, familie/gezinssituatie aan de orde te brengen.

Veel mensen (niet alleen met luiergevoelens) hebben ook nu nog, grote moeite om zichzelf  te accepteren. En het onbekende en de angst voor dat onbekende kwam op een duidelijke manier naar voren.

Er werd in één van deze programma’s gereageerd op het verschijnsel door een vertegenwoordiger van een belangengroep van incontinentie patiënten. En zoals te begrijpen viel, was deze een beetje van slag door het verschijnsel ‘luiers dragen just for fun’. Niet negatief maar wel met een (gezonde) dosis onbegrip. Wat uiteraard goed valt te begrijpen.

Het programma laten verdwijnen uit de ether is jammer, ondanks de voortzetting van de rubriek ‘maria weet raad’ op teletekstpagina 370 bij de zender YORIN. En de internetpagina, www.mariaweetraad.nl die dagelijks druk bezocht wordt. Nu nog zelfs, komen er wel eens problemen in deze rubriek aan de orde, die rechtstreeks (of zijdelings) te maken hebben met onze gemeenschappelijke fetish.

Problemen die er zijn/ontstaan door deze fetish kunnen anderen niet voor je oplossen. Tis wel belangrijk dat het zo af en toe op een normale manier aan bod komt. Het wordt dan iets makkelijker voor jezelf om jezelf zo te kunnen accepteren. En misschien voor anderen om er een wat andere beeldvorming over te krijgen.


Terug